top of page
Abstract Futuristic Background

Hvordan jeg jobber

God kommunikasjon og nøye planlegging gir forutsigbare resultater

Før-produksjon

1. Forstå prosjektet

Formålet med førproduksjonen er å finne ut hvilket formål prosjektet har og hvilke tekniske detaljer det innebærer.

2. Legge en plan

Med kunnskapen om hva kunden ønsker fra prosjektet, kan vi sammen legge en plan for det som skal vises på skjermen.

3. Sketching

En kjapp, uferdig variant av prosjektet vil kunne gi færre revisjoner senere i prosjektet og spare mye tid.

Produksjon

1. Modellering

Mer detaljerte modeller lages basert på tilbakemeldinger fra sketching. Deretter vil de bli gitt eventuell animasjon.

2. Lys og farge

Modellene gis farger og fysiske egenskaper som imiterer virkeligheten, før de blir lyst opp med ulike lyskilder.

3. Rendering

Til slutt genereres bilder i høy oppløsning. I en animasjon vil det genereres 24 bilder for hvert sekund som vises og vil da ta noe lengre tid.

Etter-produksjon

1. Redigering/farge

Den fullstendige komposisjonen blir satt sammen. Små justeringer som kontraster og fargebalanser gjøres.

2. 2D grafikk

Intro/outro, infografikk og andre 2d-elementer legges til der det passer.

3. Lyd (video)

Når animasjonen er fullført legges musikk, lydeffekter og tale til.

bottom of page