top of page
ChairFloating.png

Produktvisualisering

Digital produktvisualisering blir ofte brukt som et alternativ til tradisjonell fotografering. Selvom fotografering fortsatt har sin plass, gir 3d-visualisering en rekke fordeler som gjør at den ofte er å foretrekke.

Kostnadseffektiv, tidsparende og fleksibelt

I en 3d-visualiseringing slipper man utgifter for studiolokaler, kameraer og fotografer.

Produktet kan effektivt lages alle ulike varianter og plasseres i ulike miljøer. Dersom man ved et senere tidspunkt ønsker ytterligere endringer, vil dette kunne skje kjapt, ettersom scenene ligger lagret på databasen.

bottom of page